MVO

ontwikkeling van een nieuwe generatie

banner_photo
MVO

Wij geven uw nieuwe project een steuntje in de goede richting.

VAN MVO NAAR MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN


Bureau Rise zorgt ervoor dat de verschillende behoeften die tussen partijen bestaan, of zelfs tussen meerdere partijen bestaan, worden overbrugd. Wij merken dat zonder de bemiddeling van bureau Rise vele partijen elkaar nooit zouden hebben gevonden. Nadat Bureau Rise op gepaste wijze introducties tussen partijen begeleid ontstaat er veelal ruimte voor diverse nieuwe initiatieven. Hieruit kan er dan ook weer een nieuw project worden opgestart, waarbij Bureau Rise het project kan begeleiden als manager of in de ondersteuning, al naar gelang de behoefte.

Hoe?


In ons werk staan wij in contact met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden en weten zij ons te vinden. Inmiddels vervullen wij een brugfunctie tussen deze partijen. Omdat wij kennis hebben van de stad en een groot netwerk hebben opgebouwd, kunnen wij bedrijven helpen om invulling te geven aan hun MVO beleid of voor hun Social Return On Investment. In deze ontdekkingsreis ervaart u uw betrokkenheid en transformeert u van MVO naar Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Door Bureau Rise als instrument in te zetten houdt u feeling met de samenleving en voorkomt u kritische consumenten.

Waarom?


In het huidige tijdperk van internet en globalisering is het heel makkelijk om je stem te laten horen. Consumenten worden steeds bewuster en zijn kritischer ten aanzien van bepaalde producten of diensten. Bedrijven willen liever positief bekend staan of feeling houden met wat er in de samenleving gebeurt. Een goed voorbeeld hiervan was dat gedurende de coronaperiode veel mkb’ers bezig waren om een hele hoop aanpassingen te doen zodat de consumenten zich veilig voelden. Daarbij was een goede interactie met het publiek van groot belang. Hierbij was het voor een bedrijf ook belangrijk om iets terug te doen voor de samenleving.

Ondersteuning
Projectadvies

Wilt u uw leerlingen creatief en educatief uitdagen?

Zoek niet verder, u bent bij Bureau Rise op het juiste adres!