OVER ONS

maak kennis met bureau rise

OVER BUREAU RISE

Rise betekent voor ons het proces van ontstaan en groeien. Deze naam past bij het werk dat wij doen. Onze werkzaamheden beginnen vanuit een gedachte en bloeien uit tot iets moois.

Bureau Rise is een breed inzetbaar project- en adviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd op de gebieden onderwijs, welzijn, MVO en projectontwikkeling. Wij voeren onze werkzaamheden uit binnen een grootstedelijk kader dat opereert van straat tot instanties.
Play Video

BIOGRAFIE

Na zijn actieve sportcarriere in 2001 en woonachtig te zijn in Schoonhoven, heeft Richard Lugten zijn eerste stappen gezet binnen het welzijnswerk van Rotterdam bij wijlen stichting Afterschool. Zijn opdracht was om zoveel mogelijk schoolgaande jeugd van 14 jaar en ouder, uit het omliggend gebied van Bloemhof te koppelen aan zakgeldbaantjes en bijbaantjes. Dat ging hem goed af en de opdracht werd uitgebreid naar de volgende locatie in het Oude Noorden en ook daar boekte hij succes. In een tijdsbestek van twee jaar heeft hij een paar honderd jongeren weten te matchen aan baantjes. Hier is zijn start gemaakt van zijn professioneel netwerk.

COMMUNITY IN ACTION

Zijn kwaliteiten van het matchen zijn niet onopgemerkt gebleven en werd hij kort daarna gevraagd om voor Cre-In reintegratie de jongerentak op te tuigen en die als stichting voort te zetten. Met als doelstelling om unieke jongerenprojecten te bedenken op het gebied van cultuur en welzijn. Toen hij het project met de naam: “Community In Action” ofwel “spaarpot voor de wijk” uitvoerde kwam hij in aanraking met de gemeente, wooncorporaties, bewoners en ondernemers. Door zijn plezierige en betrokken samenwerking werd zijn populariteit vergroot.

Wilt u uw leerlingen creatief en educatief uitdagen?

Zoek niet verder, u bent bij Bureau Rise op het juiste adres!

STEDELIJK BUREAU ANDER WERK (SBAW)

Vrijwel kort na deze periode werd hij ingelijfd bij het SBAW, die zagen zijn kwaliteiten wel zitten. SBAW is een bureau voor maatschappelijke projectontwikkeling en verantwoordelijk voor het ondersteunen en initieren van een paar duizend stichtingen waarvan de bekendste toch wel de Voedselbank en Dress for Succes is. Daar heeft hij zeven jaar gewerkt als makelaar betrokken ondernemer en maakte jaarlijks zo’n 100 koppelingen tussen profit en non-profit in groot Rotterdam.

LANDELIJK NETWERK MAKELAARS BETROKKEN ONDERNEMEN

In die tijd heeft hij aan de wieg gestaan en mede oprichter geweest bij het landelijk netwerk van makelaars. In deze periode heeft hij mooie opdrachten mogen uitvoeren waaronder de organisatie van beursvloeren, kennisavonden en speeddates en wisten vele multinationals, waaronder banken en the big four accountants, de weg naar hem te vinden. De laatste twee jaar bij het SBAW hield Richard zich ook bezig met projectontwikkeling en subsidie verlenen aan Rotterdam Idee initiatieven. Na 30 jaar viel jammergenoeg het doek voor het SBAW vanwege de bezuinigingen in het welzijnswerk en ging het in afgeslankte vorm verder met de cultuurscouts.

BASKETBAL COACH ASSIST

Naast dit werk startte Richard zijn bedrijfje BBCA in 2007 op en voerde basketbalgerelateerde opdrachten uit op scholen en kwam hij binnen in het onderwijs. In dat zelfde jaar besloot hij ook te gaan verhuizen van Schoonhoven naar Bloemhof om naar eigen zeggen, zijn werk beter te kunnen begrijpen en doen. Door te wonen, te leven en te werken in een aandachtswijk weet je pas echt wat er speelt en heeft hij al die kennis meegebracht in zijn werk.

BUREAU RISE

Vanaf 2012 heeft hij door de vele aanvragen van scholen zijn aanbod van activiteiten uitgebouwd en de naam BBCA in Bureau Rise veranderd. Vanaf 2012 is het aanbod van activiteiten uitgegroeid van alleen basketbal, naar educatieve, culturele en sportactiviteiten en heeft hij voor diverse scholen zowel in het primair- als voortgezet onderwijs opdrachten gedaan.

Bent u toe aan vakkrachten
op niveau?

Bureau Rise verzorgt het voor u!

TEGENPRESTATIE

In 2014 is hij benaderd om een opdracht te doen om bijstandsgerechtigden te koppelen aan vrijwilligerswerk dit in het kader van de Rotterdamse tegenprestatie. In dat eerste jaar heeft hij een bijna onmogelijke prestatie neergezet, hij heeft het voor elkaar gekregen om 320 kandidaten aan het werk te krijgen. Richard was voor deze opdracht werkzaam in Rotterdam Zuid en deed dat in 2017 nogmaals in Kralingen/Crooswijk dunnetjes over. In een tussenperiode in 2015 heeft hij voor een andere welzijnsorganisatie een prestigeopdracht tot een goed einde weten te brengen als wijkgebouwcoordinator van “Proeftuin, de Dam”. Tot die prestatie behoorde het wijkgebouw laten runnen door 50 vrijwilligers van 08.00u ’s morgens tot 23.00u ’s avonds en hen zoveel mogelijk te laten opleiden voor VCA, BHV, HCCAP en Sociale Hygiene. Last but not least was het van belang de bewoners en de bezoekers achter de organisatie te krijgen en dat was hem gelukt.

UNIQUE SELLING POINTS

De rode draad van zijn carriere is toch wel dat hij heeft laten zien, het vermogen te hebben om de juiste mensen op de juiste plek te zetten en een meester is in het oplossen van complexe zaken. Inmiddels de unique selling points van Bureau Rise: